top of page

Går du i gymnasiet eller på universitetet?

Astronomy.jpg

 

Gymnasieelever med intresse för astronomi och som vill göra ett gymnasiearbete inom detta område kan, beroende på vad det är, få möjlighet att fritt utnyttja observatoriets utrustning.

GAK har som ambition att utveckla samarbetet med gymnasieskolor och universitetet. Detta är ännu (2023) i sin linda men vi har tex. möjlighet att erbjuda spektroskopimätningar på stjärnor. Mätningarna måste ske på plats då vi inte har möjlighet till fjärrstyrning.

Välkommen att höra av dig med idéer, förslag och förfrågningar till observatorieförvaltare Göran Kajler. Tel 070-28 20 652.

bottom of page