top of page

Medlem i GAK

Göteborgs Astronimiska Klubb är en ideell förening utan vinstintresse.

Vårt mål är att skapa, utbilda och värna om det astronomiska intresset inom storgöteborg.

Forntida mynt

Vad kostar det?

  • Medlemskapet gäller för ett kalenderår.
  • Vuxen 250:-

  • Ungdom till och med 19 år 125:-

  • Familjemedlemskap 400:-

  • Skola/bibliotek/institution 500:-

 

  • Fyll i ansökningsformuläret HÄR. Skicka sedan in betalningen till plusgiro 47703-4 och ange namn, e-post och/eller telnr samtfödelseår om du löst “Ungdom”.

  • Anmälan gjord under okt, nov eller december premieras med ett medlemskap under hela nästkommande år

Varför Medlem?

  • Tillgång till klubbaktiviteter och klubbmöten som ofta arrangeras vid klubbobservatoriet. Utskick om detta förmedlas via vår Facebookgrupp. Detta kan tex. vara att observera ett stjärnfall, en komet, en supernova, workshops, vägastronomi, föredrag, diskussioner mm.

  • Möjlighet att, efter kortare introduktion, utnyttja klubbobservatoriet och dess teleskop.

  • Rabatt vid tecknande av medlemskap i Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS). SAS utger fyra nummer av Populär Astronomi. Rabatterat pris är 260:-. Inga tidningar skickas retroaktivt.

Aurora_2021-12131.png
bottom of page